Partners

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

De internationale, vakdidactische literatuur op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs.

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

Om dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen is de werkgroep Wiskunde voor Morgen gestart met een serie notities. In deze notities worden toonaangevende internationale artikelen op het gebied van reken-wiskundedidactiek besproken. We verwachten dat deze serie ook informatief kan zijn voor degenen die al redelijk zijn ingevoerd in de internationale vakdidactische literatuur. Deze notities worden gepubliceerd op de website van de werkgroep Wiskunde voor Morgen, een gezamenlijke werkgroep van de NVvW en de NVORWO: (https://www.rekenenwiskunde21.nl).

Eerder hebben we het uitkomen van de eerste twee notities gemeld. Onlangs is een derde notitie beschikbaar gekomen: Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs Nr. 3 over Skemp (1976) Skemp analyseert het begrijpen van wiskunde en formuleert een didactische theorie van dat begrijpen. https://www.rekenenwiskunde21.nl/een-internationaal-perspectief-skemp-1976/