Themagroepen

Doe mee met de themagroep Flexibilisering

Flexibilisering van het opleiden van leraren staat volop in de belangstelling.

Doe mee met de themagroep Flexibilisering

Als recent gestarte Velon Themagroep Flexibilisering van het opleiden van leraren willen we de inbreng van de lerarenopleiders in scholen en opleidingsinstituten naar voren brengen, zij zijn immers degenen die in de dagelijkse praktijk vorm geven aan flexibele opleidingstrajecten. Over de achtergrond en onze plannen is op onze webpagina meer te lezen.

Tijdens een inspirerende kampvuursessie op 18 maart 2022 tijdens het Velov/Velon congres hebben we met zestien lerarenopleiders in vier groepen een rijk scala aan issues bij en perspectieven op flexibilisering besproken naar aanleiding van drie stellingen:

  • Als opleiders integreren we de ‘biografie’ van de student in het opleidingsprogramma.
  • Als opleiders onderzoeken we wanneer en hoe we leeruitkomsten onafhankelijk van tijd, plaats en gevolgde leerroute kunnen toetsen.
  • Als opleiders nemen we de regie bij ontwikkelen en uitvoeren van flexibilisering.

Momenteel bestaat de themagroep uit tien leden met een diverse achtergrond, deelname voor alle Velon leden staat open. Verhoudingsgewijs is er nog een beperkt aantal collega’s uit scholen lid, en nog geen leden uit primair onderwijs en pabo.

In september organiseren we een bijeenkomst waar ook nieuwe leden en andere geïnteresseerden welkom zijn. We bespreken er actuele ontwikkelingen rond flexibilisering, onze planning en werkwijze op basis van ieders mogelijkheden en expertise, en we zetten eerste stappen voor een kampvuursessie op de Velon studiedag van 11 november 2022. De definitieve datum, tijd en plaats maken we zo snel mogelijk bekend via de Velon website.

Doe je mee?
We beogen een breed samengestelde themagroep, met lerarenopleiders uit po, vo, mbo, hbo en wo, met lerarenopleiders die ervaring hebben met het thema en lerarenopleiders die er ‘alles’ over willen leren.

Alle Velon leden zijn van harte welkom. Vraag informatie en meld je aan bij Pettra van Beveren via pettra@noa-amsterdam.nl.