Nieuws

Deze Coronatijd brengt ons veel nieuwe inzichten

Leg je leerpunten en inzichten voor jezelf vast en start straks – als je weer wat meer tijd hebt - een registratietraject in het Beroepsregister voor Lerarenopleiders (BRLO).

Deze Coronatijd brengt ons veel nieuwe inzichten

Het gedwongen op afstand lesgeven van de afgelopen weken heeft bij veel lerarenopleiders geleid tot nieuwe inzichten, ontwikkelingen en innovatieve vormen van opleiden en kennis delen. Goed om daar eens op te reflecteren. Wat zijn voor jou de voornaamste leerpunten en inzichten? Als je die punten voor jezelf nu opschrijft, kun je deze meenemen als je op een later moment tijd hebt om te starten met een registratietraject in het Beroepsregister voor Lerarenopleiders (BRLO). Hoe mooi zou het zijn als alle opleiders straks verzilveren wat ze nu geleerd hebben?

Met registratie in het BRLO positioneer je jezelf als een lerarenopleider die de eigen professionaliteit zelfkritisch onderhoudt en verhoogt. Het is belangrijk om dit te doen. Voor jezelf èn voor al je collega’s. Als beroepsgroep leveren we immers een onmisbare bijdrage aan goed, toekomstgericht onderwijs.

Registratie in het BRLO betekent dat je jouw deskundigheid als lerarenopleider kan relateren aan de beroepsstandaard. Het geeft je daarnaast inzicht in je functioneren en draagt bij aan je persoonlijke professionele ontwikkeling. Registratie is dus niet het eindresultaat maar de start van het vervolg van je ontwikkeling. Vijf geregistreerde lerarenopleiders uit het PO, VO, HBO en WO vertellen in een filmpje wat dit voor hen betekent.

Het BRLO laat zien waar we voor staan: gewaarborgde professionele ontwikkeling en kwaliteit! Niet voor niets laten steeds meer collega’s zich registreren.

Meer weten over registratie in het BRLO? Check onze website