Nieuws

Denk mee over de toekomst van onze beroepsgroep!

Velon heeft een Ledenraad die mee denkt over het beleid van onze vereniging. De Ledenraad is op zoek naar nieuwe leden. Heb jij interesse om mee te praten?

Denk mee over de toekomst van onze beroepsgroep!

Wat doet de Ledenraad?

Velon is een vereniging van, voor en door lerarenopleiders. Sinds 2017 heeft Velon een Ledenraad die bestaat uit 15 leden. De Ledenraad overlegt 4 keer per jaar met het bestuur. De Ledenraad heeft een aantal formele taken, zoals het instemmen met de benoeming van bestuursleden en het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast praat de Ledenraad met het bestuur over het beleid van de vereniging: wat zijn relevante en actuele thema’s binnen onze beroepsgroep en wat betekent dat voor Velon? 

Wat betekent het om lid van de Ledenraad te zijn? 

Peter Lorist is momenteel lid van de Ledenraad. Hij vertelt over zijn ervaringen: “Als lid van de beroepsgroep van lerarenopleiders vind ik het belangrijk om ervaringen te delen, deskundigheid te verdiepen en bij te dragen aan opleiden en professionaliseren van leraren en van onszelf. De Ledenraad van Velon biedt me daarvoor een uitstekende gelegenheid, in gesprek met elkaar en met het bestuur geven we als Ledenraad namens de leden vorm aan het beleid van Velon. Hier kan ik mijn ervaring als lerarenopleider (van januari 1983 tot maart 2020) en als mede-ontwikkelaar van Samen Opleiden en Samen Onderzoeken delen en overdragen aan een nieuwe generatie lerarenopleiders – waaronder de grote en groeiende groep lerarenopleiders uit scholen“.

 

Inge Adams is sinds kort lid van de Ledenraad. Zij vertelt: “Vanuit het leraarschap (16 jaar PO) ben ik doorgestroomd naar coach/lerarenopleider en probeer ik de praktijk van de werkvloer en de behoefte aan vernieuwing daar, te verbinden met de lerarenopleidingen. Ik begeleid en ondersteun zowel startende als vakbekwame leerkrachten en heb gemerkt dat er veel behoefte is aan ontwikkeling op persoonlijk gebied naast ontwikkeling op professioneel gebied. Als leraar kun je niet zonder de persoon die je bent. Hierom heb ik mij aangemeld voor de Ledenraad van Velon om hierover mee te kunnen denken. Ik merk dat de gesprekken met anderen mij verrijken en ik heb het gevoel dat ik echt een bijdrage kan leveren om persoonsontwikkeling een plek te geven binnen lerarenopleidingen. Ik hoop hierdoor dat startende leraren een fijne start krijgen, een stevige basis hebben en een mooie carrière kunnen opbouwen in het onderwijs. Ik ben pas begonnen, maar erg enthousiast over de bevlogen houding van de Ledenraadsleden en merk dat ik geïnspireerd en energiek uit de overleggen kom“.   

Wie zoeken wij?

Wij zoeken leden van Velon die zich actief in willen zetten voor de vereniging. Het streven is om uit alle sectoren waarin lerarenopleiders actief zijn, vertegenwoordigers in de raad te hebben. Leden maken in principe drie jaar deel uit van de ledenraad, waarna ze één keer herkiesbaar zijn.

Wij zoeken leden voor de Ledenraad die:

  • een visie hebben op het opleiden van leraren en de kwaliteit van lerarenopleiders, die de belangen van de eigen instelling en sector overstijgt;
  • actief betrokken zijn bij (de kwaliteitsontwikkeling van en/of onderzoek naar) het opleiden en professionaliseren van leraren, via een hogeschool, universiteit of opleidingsschool;
  • de belangen van Velon willen ondersteunen en een actieve bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan.

Verkiezingen

De leden van de Ledenraad worden via verkiezingen gekozen door de Velon-leden. Deze verkiezingen worden gehouden in de periode maart / april 2021. Kandidaten voor de Ledenraad kunnen zich tot 14 maart 2021 aanmelden. Lees er alles over op onze verkiezingspagina

Stel je kandidaat! 

Wil je je kandidaat stellen? Vul dan uiterlijk 14 maart 2021 het formulier in.

Meer weten?

Neem dan contact op met Michèl de Vries, verenigingsmanager, via verenigingsmanager@velon.nl