Nieuws

Denk mee over de Kennisagenda voor het onderwijs

Wil jij meedenken over de belangrijkste kennisthema’s in het onderwijs? Laat als lerarenopleider je stem horen!

Denk mee over de Kennisagenda voor het onderwijs

Wat is de Kennisagenda?

NRO werkt aan het opstellen van Kennisagenda voor het onderwijs. De Kennisagenda moet de belangrijkste thema’s gaan bevatten om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden in po, vo en mbo. Als de Kennisagenda er is, gaat het NRO onderzoek op basis van de Kennisagenda programmeren. Zie ook hier.

Stand van zaken

In november 2020 is een longlist opgesteld met daarop de thema’s die belangrijk zijn voor het bieden van kwalitatief onderwijs en die daardoor de basis kunnen vormen voor een landelijke Kennisagenda. In februari wordt de longlist via een online uitvraag getoetst op zowel volledigheid als herkenbaarheid (o.a. in taalgebruik).

Wil jij hierover meepraten?

Als lerarenopleider ben je van harte uitgenodigd mee te praten! Meld je aan via de website van NRO.