Nieuws

Denk mee met de Onderwijsraad

De Onderwijsraad bereidt momenteel een advies voor over taal- en rekenonderwijs.

Denk mee met de Onderwijsraad

De Onderwijsraad nodigt lerarenopleiders uit hierover mee te denken.  

Taal- en rekenonderwijs

De Onderwijsraad werkt aan de volgende adviesvraag: “Wat is nodig om de beheersing van taal en rekenen te verhogen?” Het gaat daarbij om taal en rekenen in alle fasen van het onderwijs. Voor meer informatie over de adviesvraag lees je hier verder.

Op 24 juni wordt een bijeenkomst georganiseerd om met betrokkenen uit de praktijk (waaronder leraren, studenten en lerarenopleiders) van gedachten te wisselen over deze vraag. Welke knelpunten ervaren zij en wat zouden zij de Onderwijsraad willen meegeven ter voorbereiding van het advies?

Lerarenopleiders gezocht

De Onderwijsraad nodigt lerarenopleiders uit actief mee te denken over het taal- en rekenonderwijs. Heb jij hier ervaring mee en voel je je betrokken bij dit vraagstuk? Bijvoorbeeld omdat je lerarenopleiders Nederlands of Wiskunde bent? Meld je dan aan!

Praktisch

De bijeenkomst wordt gehouden op 24 juni, van 14.30 tot 19 uur. Het gaat om een fysieke bijeenkomst bij de Onderwijsraad in Den Haag (vlak naast het Centraal Station).

Aanmelden

Wil jij meepraten? Stuur een e-mail naar info@velon.nl en we nemen contact met je op.


Jarise Kaskens (2 jaar geleden)

Beste medewerker,
Ik weet niet zeker of mijn e mailadres door is gekomen toen ik zojuist via mijn mobiel mijn gegevens doorgaf. Voor de zekerheid nogmaals mijn gegevens. Ik denk graag mee vanuit mijn rol als opleider, onderzoeker en adviseur/nascholer (po vo mbo) op rekengebied.


Jarise Kaskens (2 jaar geleden)

Beste medewerker
Hierbij meld ik me aan voor deze bijeenkomst. Vanuit mijn rol als opleider, onderzoeker en adviseur/nascholer op het gebied van rekenen, denk ik hieraan een bijdrage te kunnen leveren.