Nieuws

De actualiteit van ‘In de school opleiden’

Honderd procent van de studenten opleiden binnen partnerschappen Samen Opleiden; dát is de ambitie van OCW voor 2025. Op dit moment is er voor 36 procent van de studenten een plek binnen de partnerschappen.

De actualiteit van ‘In de school opleiden’

We kunnen dus gerust spreken van een stevige ambitie. Dit zei Miranda Timmermans in haar toespraak op de Velon studiedag op vrijdag 8 november jl.

De groep lerarenopleiders is gegroeid en diverser geworden met de komst van Samen Opleiden. De ambitie voor 2025, alle studenten opleiden binnen partnerschappen, betekent dat alle opleiders van instituten actief betrokken zullen zijn bij Samen Opleiden en dat het aantal opleiders in de scholen zal toenemen.

Dat we in dit proces van groei de kwaliteit van de opleiders goed moeten bewaken, behoeft geen betoog. De beroepsstandaard en de beroepsregistratie zijn uitstekende instrumenten om de professionele bekwaamheid en kwaliteit van lerarenopleiders op peil te houden. Maar ook het nieuwe kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en de daarbij horende peer review zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Lees de hele toespraak