Overheid

Curriculum funderend onderwijs

Eind april heeft Minister Wiersma de Tweede Kamer in een brief beloofd dat hij haast maakt met het bijstellen van de kerndoelen voor het funderend onderwijs.

Curriculum funderend onderwijs

Bijstellen betekent ook een andere werkwijze. Curriculum.nu volgens de Minister nu echt voltooid verleden tijd. De focus is nu gericht op de basisvaardigheden en niet meer discussiƫren maar aan het werk. Allereerst komt er meer aandacht voor lezen, schrijven, rekenen, gevolgd door basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid, en later komen de kerndoelen voor de andere leergebieden aan bod.

De concrete stappen die worden gezet zijn achtereenvolgens:

  • Bijstelling van de kerndoelen taal en rekenen/wiskunde, inclusief de bijstelling van het referentiekader. De bijstelling moet onder regie van de SLO nog dit schooljaar starten en in 2022-2023 afgerond worden zodat de concept kerndoelen taal en rekenen/wiskunde per schooljaar 2023-2024 beproefd kunnen worden op verschillende scholen.
  • Aan de start van schooljaar 2022-2023 wordt begonnen met de bijstelling van kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid. Omdat deze leergebieden nog niet zijn verankerd in de huidige kerndoelen, zullen zij vanaf de basis moeten worden opgebouwd. De komende maanden worden gebruikt om de expertteams die dit moeten uitvoeren te bemensen.

Voor de bijstelling van kerndoelen is een periode van twaalf maanden uitgetrokken. Tussentijds zullen de teams van leraren en andere vakexperts resultaten opleveren. Belangrijk is dat de concept kerndoelen nog steeds voldoende richting en ruimte bieden om ze te vertalen naar effectief gebruik daarvan in de klas. De hoeveel tijd die nodig is om de kerndoelen voor de basisvaardigheden te behandelen op school wordt scherpt afgebakend. Uitwerken van kerndoelen voor andere leergebieden vindt direct aansluitend plaats wanneer aan bovenstaande criteria wordt voldaan. De focus ligt dus echt op de kerndoelen voor de basisvaardigheden.