Nieuws

Conferentie 2022 Naar Inclusiever Onderwijs

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs'.

Conferentie 2022 Naar Inclusiever Onderwijs

Dit is een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of u nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of zich nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.
De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.

Er is een rijk en gevarieerd programma samengesteld dat wordt geopend met een korte (gefilmde) uitdagende voorstelling.

In het aansluitende panelgesprek met onze partners in het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten gaan we in op de actualiteit en vooral kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs. Speciale gast is Francesco Veenstra, de nieuwe Rijksbouwmeester, waarmee het platform samenwerkt op het gebied van passende huisvesting en inclusieve scholenbouw.

We hebben circa 30 kortere en langere sessies geprogrammeerd met veel schoolvoorbeelden uit het primair en voortgezet onderwijs inclusief bijdragen uit het gespecialiseerd onderwijs. Er zijn sessies met een specifieke focus op onder meer leraren, ouders en leerlingen, op schoolleiders, de ondersteuningsstructuur en professionalisering/opleidingen, en op de rol van samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgpartners en de benodigde bestuurlijke samenwerking.

Daarnaast zijn er sessies waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen en waarin de ambassadeurs van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, de Rijksbouwmeester en buitenlandse experts participeren.

Lees het programma en inschrijven op: www.naarinclusieveronderwijs.nl/conferentie