Boeken

Boekentip! Erken de ongelijkheid. De kracht van diversiteit in onderwijsteams

Hannah Bijlsma & Mirjam Keyser (red.). Verschenen in de serie ‘Leiderschap in de onderwijspraktijk’, uitgegeven door PICA. Tweede herziene druk.

Boekentip! Erken de ongelijkheid. De kracht van diversiteit in onderwijsteams

Het boek is een pleidooi voor het benutten van uiteenlopende vaardigheden bij leraren in het primair onderwijs. Meer variatie in functies biedt mogelijkheden om de school een stabiele basis van kwaliteit te geven. Dit komt het leren van leraren én het leren van leerlingen ten goede en versterkt dus de onderwijskwaliteit op een school. Verschillende onderwijsexperts benadrukken vanuit hun expertise, ervaringen en kennis de kracht van diversiteit in onderwijsteams.

Zij geven aanbevelingen om de ontwikkeling van ‘diverse’ leraren te stimuleren, de verschillen tussen leraren (in opleiding) niet alleen te erkennen maar ook uit te dagen. Ze gaan daarbij in op vragen rondom het erkennen van ongelijkheid en de inzet van anders opgeleide leraren/functionarissen in de school.

Ze dagen de lezers uit na te denken over hun eigen schoolorganisatie en opleidingen. Met bijdragen van: Eva Naaijkens (voorwoord), Marc Vermeulen en Marjan Vermeulen, Marco Snoek, Paul Baan en Ruut Veenhoven, Brigit van Rossum en Anje Ros, Myriam Lieskamp, Joseph Kessels, Gerda Geerdink, Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam en Maatje Raijmakers.

NB: het boek is genomineerd voor de prijs ‘beste onderwijsboek 2021’.