Themagroepen

Bijeenkomst Themagroep Flexibel Opleiden

Ben je er bij op 29 september 2022?

Bijeenkomst Themagroep Flexibel Opleiden

Flexibilisering van het opleiden van leraren staat volop in de belangstelling. Als recent gestarte Velon themagroep rondom flexibilisering van het opleiden van leraren willen we de inbreng van de lerarenopleiders in scholen en opleidingsinstituten naar voren brengen, zij zijn immers degenen die in de dagelijkse praktijk vormgeven aan flexibele opleidingstrajecten. Over de achtergrond en onze plannen is op de website van Velon meer te lezen.

Op donderdag 29 september 2022 van 14.00 tot 16.30 uur organiseren we een digitale bijeenkomst voor Velon leden waar ook nieuwe leden van de themagroep en geïnteresseerde leden van Velon van harte welkom zijn.

We bespreken er eigen ervaringen en actuele ontwikkelingen rond flexibilisering, onze verdere planning en werkwijze op basis van ieders mogelijkheden en expertise, en we zetten eerste stappen voor een kampvuursessie op de Velon studiedag van 11 november 2022.

Ben je er bij?

We hopen op deelname van collega’s vanuit een grote diversiteit in achtergrond, met lerarenopleiders uit po, so, vo, mbo, hbo en wo, met lerarenopleiders die ervaring hebben met flexibilisering en lerarenopleiders die er ‘alles’ over willen leren.

Alle Velon leden zijn van harte welkom. Meld je aan bij Pettra van Beveren via pettra@noa-amsterdam.nl en je ontvangt tijdig een link naar de digitale bijeenkomst.

Tijdens een inspirerende kampvuursessie bij het Velov/Velon congres op 18 maart 2022 hebben we met zestien lerarenopleiders in vier groepen een rijk scala aan issues bij en perspectieven op flexibilisering besproken naar aanleiding van drie stellingen:

  1. Als opleiders integreren we de ‘biografie’ van de student in het opleidingsprogramma.
  2. Als opleiders onderzoeken we wanneer en hoe we leeruitkomsten onafhankelijk van tijd, plaats en gevolgde leerroute kunnen toetsen.
  3. Als opleiders nemen we de regie bij ontwikkelen en uitvoeren van flexibilisering.

Momenteel bestaat de themagroep uit tien leden met een diverse achtergrond, deelname voor alle  Velon leden staat open. Verhoudingsgewijs is er nog een beperkt aantal collega’s uit scholen lid, en nog geen leden uit primair onderwijs en pabo. Alle Velon leden zijn van harte welkom, informatie over en aanmelden voor de themagroep kan via Pettra van Beveren.Hannie Kortland (2 jaar geleden)

Ik wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en ervaringen.


Rieke van Bemmel (2 jaar geleden)

Leuk Mariska, ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen bij ITT.


Mariska Boer (2 jaar geleden)

Vanuit mijn rol als innovatie regisseur en lid van de curriculum commissie bij ITT sluit ik graag aan.