beroepsregistratie

Erkenningen

Opleidingsinstituten en opleidingsscholen hebben de mogelijkheid om zelf registratietrajecten op maat te organiseren. Zij zijn dan zelf verantwoordelijk voor de inhoud, de opzet en de organisatie van de beoordelingen. Velon waarborgt hierbij de kwaliteit van de beroepsregistratie door erkenning van registratiebeoordelaars en erkenning van het opleidingseigen document.

Erkenning van registratiebeoordelaars

Instituten en opleidingsscholen kunnen registratietrajecten inclusief beoordeling door registratiebeoordelaars aanbieden. Deze registratiebeoordelaars moeten dan erkend zijn door Velon. De erkenning wordt aangevraagd bij de Erkenningscommissie. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De registratiebeoordelaar heeft aantoonbare ervaring of opleiding in het afnemen van assessments.
  • De registratiebeoordelaar neemt jaarlijks deel aan de bijeenkomst voor erkende registratiebeoordelaars.
  • De registratiebeoordelaar heeft een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • De registratiebeoordelaar kan alleen als eerste registratiebeoordelaar fungeren, als hij zelf is geregistreerd in het BRLO.
  • De registratiebeoordelaar maakt onderdeel uit van een beoordelingsgroep.

Erkenning van opleidingseigen document

Een registratieaanvraag kan worden gedaan via het Velon-format, maar dat hoeft niet. Het instituut of de opleidingsschool kan hiervoor ook een opleidingseigen document gebruiken. Het instituut of de opleidingsschool heeft dan wel een eigen beoordelaargroep met erkende registratiebeoordelaars. Voor het werken met een eigen beoordelaarsgroep en een opleidingseigen document is erkenning aangevraagd bij de Erkenningscommissie.

Een MS Word-versie van de erkenningsaanvragen (beoordelaars(groep) en opleidingseigen document) vind je onder documenten/formulieren.

“Erkenningen dragen bij aan de kwaliteit van de beroepsregistratie.”

Meer weten?
Wil je een registratietraject opzetten en heb je daar vragen over? Mail dan naar info@brlo.nl.