beroepsregistratie

Erkenningen

Opleidingsinstituten en opleidingsscholen hebben de mogelijkheid om zelf registratietrajecten op maat te organiseren. Zij zijn dan zelf verantwoordelijk voor de inhoud, de opzet en de organisatie van de beoordelingen. Velon waarborgt hierbij de kwaliteit van de beroepsregistratie door erkenning van registratiebeoordelaars en erkenning van het opleidingseigen document.

Erkenning van registratiebeoordelaars

Instituten en opleidingsscholen kunnen registratietrajecten inclusief beoordeling door registratiebeoordelaars aanbieden. Deze registratiebeoordelaars moeten dan erkend zijn door Velon. De erkenning wordt aangevraagd bij de Erkenningscommissie. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De registratiebeoordelaar heeft aantoonbare ervaring of opleiding in het afnemen van assessments.
  • De registratiebeoordelaar neemt jaarlijks deel aan de bijeenkomst voor erkende registratiebeoordelaars.
  • De registratiebeoordelaar heeft een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • De registratiebeoordelaar kan alleen als registratiebeoordelaar fungeren, als hij zelf is geregistreerd in het BRLO.
  • De registratiebeoordelaar maakt onderdeel uit van een beoordelingsgroep van minimaal twee personen.

Erkenning van opleidingseigen document

Instituten of opleidingsscholen die een registratietraject aanbieden kunnen, naast het Velon-format, ook werken met een opleidingseigen document. Voorwaarde is dat ze een eigen beoordelaarsgroep, met erkende registratiebeoordelaars hebben. Instituten of opleidingsscholen moeten voor een eigen opleidingsdocument eerst erkenning aanvragen bij de Erkenningscommissie.

Een MS Word-versie van de erkenningsaanvragen (beoordelaars(groep) en opleidingseigen document) vind je onder documenten/formulieren.

“Erkenningen dragen bij aan de kwaliteit van de beroepsregistratie.”

Meer weten?
Wil je een registratietraject opzetten en heb je daar vragen over? Mail dan naar info@brlo.nl.