Publicaties

Beroepsbrieven: Twaalf verhalen over leraren 

Als onderdeel van de ‘expeditie lerarenagenda’ schreef Patricia Brouwer samen met een team de verhalenbundel ‘Beroepsbrieven’.

Beroepsbrieven: Twaalf verhalen over leraren 

Brouwer is werkzaam bij het Lectoraat Werken in Onderwijs en Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht. De twaalf korte verhalen zijn geschreven op basis van een briefwisseling tussen twaalf leraren en de expeditieleden die ging over het veranderend beroepsbeeld.

Lees hier de twaalf brieven

Over de ‘expeditie lerarenagenda’

Het Expeditie team lerarenagenda is in april 2020 gestart aan het project Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap. Het team kreeg als opdracht onderzoek te doen naar de professionele kwaliteit van de leraar van vandaag en morgen. Uitgangspunt is dat het leraarschap een systeem is van individuen en organisaties waarbij de zeven thema’s van de Lerarenagenda 2013-2020 met elkaar verbonden worden. (de Lerarenagenda). In de lerarenagenda geeft de overheid beleidslijnen aan voor de professionalisering van leraren.

Centraal in het onderzoek van het Expeditie team staat de professionele kwaliteit van de leraar. Omdat dé leraar niet bestaat, is er veelvormigheid en veelzijdigheid in het beroepsbeeld ontstaan. Leraren, scholen, lerarenopleidingen en beleidsorganisaties zoeken hun weg naar ‘verkiesbare toekomsten’ in deze veelvormigheid en veelzijdigheid en hebben daarvoor adaptief vermogen nodig: ‘het vermogen je te verhouden tot veranderingen om daarin op enig moment beredeneerde keuzes te maken’. Toekomstbestendig leraarschap vraagt adaptief vermogen in alle sectoren en niveaus van het onderwijsveld maar zeker ook in lerarenopleidingen. Het Expeditieteam onderzoekt hoe dit adaptief vermogen er in het Nederlandse onderwijsveld uitziet.

Adaptief vermogen wordt onderzocht in de context van twee actuele vraagstukken:

Bron: website Expeditie Lerarenagenda