Artikelen

Artikel van de maand

Maandelijks delen we hier een waardevol artikel uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders of uit onze Kennisbasis. Deze keer is dat het hoofdstuk “Leren onderwijzen door leren kijken: Een opleidingsdidactische benadering” van David Powell en Anja Swennen, uit Deel 7 van de Kennisbasis.

Artikel van de maand

Dit hoofdstuk werd aangedragen door Marijke Gommers, voorzitter van de Erkenningscommissie van BRLO. Het gaat over een didactische aanpak die tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het leren onderwijzen van aanstaande leraren door het leren observeren van hun lerarenopleiders die zij dagelijks aan het werk zien.

Het eerste deel gaat over hoe leraren leren onderwijzen waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan leren in de praktijk en leren door te observeren. In het tweede deel wordt beschreven wat lerarenopleiders kunnen doen om aanstaande leraren de mogelijkheid te geven het handelen en denken van lerarenopleiders te achterhalen en te vertalen naar hun eigen praktijk. Lerarenopleiders kunnen gebruik maken van congruent opleiden en andere vormen van opleidingsdidactiek.

In het derde deel wordt een Kijkkader gepresenteerd, dat is ontwikkeld om lerarenopleiders te ondersteunen om de vaardigheden van aanstaande leraren om te leren onderwijzen door te kijken te ontwikkelen. Dat deel is gebaseerd op een onderzoek dat David Powell heeft gedaan over ‘modelling’ door lerarenopleiders aan een grote mbo-instelling in Engeland.

Tot slot geven de schrijvers drie praktische aanbevelingen om het Kijkkader daadwerkelijk te gaan gebruiken.

Lees direct het hele hoofdstuk!

Kennisbasis

Lerarenopleider worden en groeien in je beroep: dat doe je in de praktijk. Velon ondersteunt je ontwikkelingsproces met de Kennisbasis voor lerarenopleiders. Hierin vind je een actueel overzicht van relevante kennis, waaruit je kunt putten als je meer wilt weten over (onderdelen van) je beroep of de beroepsuitoefening. De kennisbasis is bedoeld als ondersteuning, inspiratiebron, instrument en/of hulpmiddel waarmee je op jouw manier richting kunt geven aan je professionalisering of ontwikkeling. De Kennisbasis is opgebouwd rond zeven aandachtsgebieden.

Toegang tot het Tijdschrift en de Kennisbasis

De artikelen uit het Tijdschrift en uit de Kennisbasis zijn opgenomen in de online mediatheek. De mediatheek vormt zo een belangrijke bron van informatie voor lerarenopleiders. In de mediatheek kun je uitgebreid zoeken naar artikelen. De toegang tot de mediatheek is gratis, wel heb je een account nodig. Nog geen account? Maak het meteen aan!  

Welk artikel vind jij waardevol?

Heb jij ook een artikel dat je is bijgebleven of dat je regelmatig terug leest? Laat het ons weten via info@velon.nl!