Artikelen

Artikel van de maand april

Maandelijks delen we een waardevol artikel uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders of uit onze Kennisbasis. Deze keer is dat de bijdrage “De onderzoekende houding van leraren: wat wordt daaronder verstaan?” van Marjon Bruggink en Frits Harinck uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders (2012).

Artikel van de maand april

Dit artikel werd aangedragen door Harry Stokhof, voorzitter van de Ledenraad van Velon, want “dit artikel blijft inspireren”.

Praktijkonderzoek heeft een vaste plek gekregen in het curriculum van lerarenopleidingen. Er is een breed arsenaal aan studieboeken en onderzoeksvaardigheden worden volop getraind. Er is echter veel minder aandacht voor het gericht ontwikkelen van een onderzoekende houding, al wordt het belang van dit aspect voor de (aanstaande) leraar breed onderkend.

In dit artikel staat de onderzoekende houding van leraren centraal. Er vindt begripsverheldering plaats door – op basis van (inter)nationale literatuur – kenmerken van de onderzoekende houding te beschrijven, welke lijken te gelden in verschillende contexten (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hbo en universiteiten). Met dit artikel willen we bijdragen aan de conceptualisering van het begrip onderzoekende houding en een aanzet geven voor verdere discussie over de relatie met verwante begrippen zoals onderzoeksvaardigheden en reflectie.

Lees direct het hele artikel!

Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde editie steeds een themanummer is. In het tijdschrift delen lerarenopleiders onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, ideeën en opinies. Alle artikelen zijn gereviewd door twee personen, één uit de redactie van het Tijdschrift en één externe reviewer uit Nederland of Vlaanderen.

Toegang tot het Tijdschrift en de Kennisbasis

De artikelen uit het Tijdschrift en uit de Kennisbasis zijn opgenomen in de online mediatheek. De mediatheek vormt een belangrijke bron van informatie voor lerarenopleiders. In de mediatheek kun je uitgebreid zoeken naar artikelen. De toegang tot de mediatheek is gratis, wel heb je een account nodig. Nog geen account? Maak het meteen aan!  

Welk artikel vind jij waardevol?

Heb jij ook een artikel dat je is bijgebleven of dat je regelmatig terug leest? Laat het ons weten via info@velon.nl!