Nieuws

Nieuwe publicaties Kennisrotonde: mis ze niet!

Wil je alles weten over differentiatie? Of benieuwd hoe je samen een goede onderzoeksvraag formuleert? Mis deze publicaties dan niet!

Nieuwe publicaties Kennisrotonde: mis ze niet!

Om leraren en onderzoekers onderbouwde handvatten te geven maakt de Kennisrotonde praktijkgerichte overzichtspublicaties. De eerste twee zijn net verschenen:

  • Differentiatie in de klas: wat werkt?
  • Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag

Differentiatie in de klas: wat werkt?

Wie onderwijs geeft en rekening wil houden met de verschillen tussen leerlingen, moet differentiëren. Elke school en elke leraar staat voor deze opgave. Er is in het onderwijs veel ervaring opgedaan met differentiatie. Tegelijkertijd is differentiëren een complexe vaardigheid waar veel leraren graag meer over willen weten. Dat blijkt onder andere uit de vragen die leraren stellen over dit onderwerp in de Kennisrotonde.

De Kennisrotonde en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) hebben daarom een uitgebreide literatuurstudie gedaan om antwoord te vinden op de vraag: wat werkt er nu echt als een leraar recht wil doen aan de verschillen tussen leerlingen in de klas? De publicatie Differentiatie in de klas: wat werkt? is het resultaat van deze studie.

Download de publicatie online
Download de infographic

Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag

De tweede publicatie biedt handvatten voor onderwijsprofessionals die een onderwijsvraagstuk hebben. Het kan zijn dat het er onderzoek gedaan moet worden om een bepaald vraagstuk op te lossen. Of je signaleert als onderzoeker een vraagstuk en vraagt je af of er meer scholen zijn waar hetzelfde speelt.

Voordat onderzoek start is het belangrijk eerst boven tafel te krijgen, wat de vraag nu precies is. Oftewel, de vraag moet eerst goed worden geformuleerd.

Maar hoe doe je dat? Wat gaan praktijk- en onderzoekpartners doen? Hoe krijgt de samenwerking vorm? En wat werkt hierbij goed? Met de publicatie Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag willen de Kennisrotonde en het NRO praktijkprofessionals en onderzoekers onderbouwde handvatten geven voor de samenwerking rond een vraagstuk.

Download de publicatie online
Download de infographic

Over de Kennisrotonde

Wil je meer weten over de Kennisrotonde of het NRO? Bekijk de website NRO.nl.