Publicaties

Agora alumni doen het goed in het hoger onderwijs

De eerste lichting havo- en vwo-geslaagden bij Agora in Roermond heeft het in het eerste jaar van het hoger onderwijs naar behoren gedaan.

Agora alumni doen het goed in het hoger onderwijs

Dat komt naar voren uit onderzoek van Jos Claessen van de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Het rapport hierover is inmiddels beschikbaar.

Er wordt een flink voorbehoud gemaakt bij de cijfers die nu bekend zijn. In de eerste plaats vanwege corona, en ten tweede omdat het resultaat alleen te vergelijken is met cijfers van vóór corona. Met dit voorbehoud blijkt dat de oud-leerlingen van Agora het naar verhouding niet beter, maar ook niet slechter hebben gedaan dan eerdere lichtingen.

Het rapport met de titel ‘Leren voor een leven lang ontwikkelen. Loopbaankeuzes van Agora-leerlingen en hun studiesucces. Katern 3: Over de drempel‘ is in open access beschikbaar op het research portal van de Open Universiteit.