Partners

Aanvragen voor voorstellen onderzoeksprojecten

Het NRO heeft drie ‘calls for proposals’ voor onderzoek op basis van de landelijke thema’s uit de Kennisagenda voor het onderwijs opengesteld.

Aanvragen voor voorstellen onderzoeksprojecten

Deze calls maken onderdeel uit van het NRO onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’ (looptijd 2022 tot 2025). Voor deze eerste ronde is € 7,9 miljoen beschikbaar, verdeeld over drie budget ranges. Er kunnen aanvragen worden gedaan voor zowel praktijkgericht als beleidsgericht als fundamenteel onderzoek.  

Aanvragen kunnen worden ingediend binnen een of meerdere van deze thema’s:

  1. Kennis en vaardigheden van leerlingen
  2. Toegang tot een inclusieve(re) leeromgeving
  3. Technologie in het onderwijs
  4. Gelijke kansen
  5. Kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding
  6. School als lerende en professionele organisatie.

Voor meer informatie: klik hier.