Onderzoek

Aanvragen subsidie Comeniusprogramma

Het NRO heeft de calls voor het Comeniusprogramma 2023 gepubliceerd.

Aanvragen subsidie Comeniusprogramma

Het doel van het Comeniusprogramma is om bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Dit komt direct ten goede aan studenten en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in hun carrière. De innovatieprojecten starten in 2023.

Er kunnen beurzen aangevraagd worden op drie niveaus: van een beperkt tot een uitgebreid ontwikkelingsgebied. Onderscheiden worden:

Teaching Fellows voor kleinschalige, eenjarige projecten;
Senior Fellows voor innovatieprojecten met een looptijd van twee jaar; en
Leadership Fellows voor innovatieprojecten met een looptijd van drie jaar.

De deadlines voor het indienen van een intentieverklaring zijn in september 2022.

Zie voor meer informatie de website van NRO.