Nieuws

Aankondiging Kennisbasis katern 6

Op de Velon studiedag 2018 wordt het 6e katern van de Kennisbasis voor lerarenopleiders gepresenteerd. Je kunt er direct mee aan de slag!

Het 6e katern van de Kennisbasis voor lerarenopleiders kreeg als titel Vorming in de lerarenopleiding mee. Het is onder redactie van Gerda Geerdink en Fedor de Beer tot stand gekomen.

Actuele thema’s
Verschillende auteurs leverden bijdragen aan het katern. Hierin behandelen zij vragen als: Wat betekenen de kernopgaven socialisatie en persoonsvorming voor de lerarenopleiding? Wat vraagt dit van de opleider? Hoe worden socialisatie en persoonsvorming vertaald naar de opleidingspraktijk en hoe zouden ze vertaald moeten worden? Welke grote maatschappelijke thema’s horen op een lerarenopleiding aan bod te komen als onderdeel van socialisatie en persoonsvorming?
Tijdens de studiedag kun je hier meteen mee aan de slag. Een aantal auteurs verzorgen workshops over hun bijdrage aan het katern. Klik hier voor meer informatie.